Themabijeenkomsten

Met regelmaat trachten wij ernaar om themabijeenkomsten te realiseren bij vrijwilligers thuis en op locatie van Sema. Denk hierbij aan onderwerpen zoals, discriminatie, racisme en radicalisering.

Lees verder

Bijlessen

Het organiseren van bijlessen voor kinderen van de basis- en voortgezet-onderwijs. Ons doel is om kinderen met een achterstand een duw in de juiste richting te geven.

Lees verder

Cursussen en Workshops

Gedurende het programmajaar van Sema zullen wij ernaar trachten om te werken aan de competenties en vaardigheden van onze vrijwilligers en betrokkenen. Op deze manier willen wij hen meer zelfstandigheid bieden.

Lees verder

Stichting

SEMA

Sema is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, die zich voornamelijk bezighoudt met onderwijsondersteunende en opvoedkundige begeleiding aan de scholieren/studenten en de ouders hiervan. Onze activiteiten worden voornamelijk georganiseerd en uitgevoerd door HBO- en WO- studenten en afgestudeerden die bekend zijn en affiniteit hebben met de doelgroepen. Deze zelfde benadering passen wij ook toe op onze sociale en culturele activiteiten.

De grote kracht van deze organisatie(vorm) is dat de doelgroep wordt ondersteund door mensen die de problemen van de doelgroep kennen, hen begrijpt en heel vaak zelf de problemen meegemaakt hebben. Wij vinden deskundigheid naast betrokkenheid van groot belang voor onze vrijwilligers om effectief te kunnen functioneren

Status

ANBI

Stichting SEMA heeft een ANBI-status; dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info: www.belastingdienst.nl

  • 2014

    Harmonie van Nederland

  • 2016

    Krachttour vrouwen Nijmegen-Zuid

  • 2017

    Kunst van het samenleving

Activiteiten voor studenten

Studentenhuisvesting

Stichting Sema bied huisvesting aan voor studenten die behoeftig zijn aan een woonomgeving.

Weekendscholing

Elke weekend worden er lessen georganiseerd voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën.

Studentenbegeleiding

Op verscheidene manieren worden studenten begeleid in hun school- en leefomgeving.

Algemene activiteiten

Seminars

Sema is van mening dat de bevolking bewust met worden van de ontwikkeling in de wereld. Vandaag de dag heerst er een negatieve sfeer in de wereld en dit heeft helaas het gevolg dat wij steeds afstand nemen van elkaar. Door het organiseren van seminars met maatschappelijke en sociale thema’s zoals: opvoeding, onderwijs, gezondheid, actief burgerschap, cultuur en samenleving willen wij ervoor zorgen dat de bevolking bewuster wordt over deze thema’s. Tijdens deze seminars laten wij professionals aan het woord over thema’s die op dat moment
Seminars

Taalcursussen

Naarmate de wereld kleiner wordt, worden internationale contacten intensiever. Sema wilt hierop inspelen door taalcursussen aan te bieden voor geïnteresseerden. Het streven is om op een geheel eigen manier te taal eigen te maken. Denk hierbij aan excursies gericht op het beter leren van desbetreffende taal. Turks, Nederlands en Engels zullen in eerste instantie onze voorkeur krijgen. Bij de vorming van groepen zullen wij onderscheid maken naar niveau. De lessen zullen bij voldoende animo
Taalcursussen

Cursussen en workshop

Gedurende het programmajaar van Sema zullen wij ernaar trachten om te werken aan de competenties en vaardigheden van onze vrijwilligers en betrokkenen. Op deze manier willen wij hen meer zelfstandigheid bieden. Te denken valt aan: sollicitatietraining, Ebru-cursussen, kunstworkshops en muziekworkshops. Denk hierbij aan het bespelen van een instrument zoals de rietfluitinstrument Ney. Het streven
Cursussen

Excursies

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze vrijwilligers en andere betrokken hebben wij diverse excursies in onze activiteitenprogramma opgenomen. Deze excursies zullen nationaal en internationaal plaatsvinden. Naast het leren van diverse culturen dragen deze excursies eveneens bij een de persoonlijke ontwikkeling van
Excursie
1

De missie van Sema is het bevorderen van integratie en participatie van haar doelgroep in de Nederlandse maatschappij teneinde voor actief burgerschap. Ondersteuning van de educatie is hierbij een strategisch belangrijke kernactiviteit.

Missie -

SEMA
2

Sema ziet zichzelf na 10 jaar als een belangrijke actor in de vorming van een harmonieuze samenleving. Een organisatie die van meerwaarde zal zijn en waar vanuit de Gemeente en Nijmeegse gemeenschap behoefte voor is om de handen mee ineen te slaan.

Visie -

SEMA