Begeleiding &

Onderwijsondersteuning

Sema is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, die zich voornamelijk bezighoudt met onderwijsondersteunende en opvoedkundige begeleiding aan de scholieren/studenten en de ouders hiervan. Onze activiteiten worden voornamelijk georganiseerd en uitgevoerd door HBO- en WO- studenten en afgestudeerden die bekend zijn en affiniteit hebben met de doelgroepen. Deze zelfde benadering passen wij ook toe op onze sociale en culturele activiteiten.

De grote kracht van deze organisatie(vorm) is dat de doelgroep wordt ondersteund door mensen die de problemen van de doelgroep kennen, hen begrijpt en heel vaak zelf de problemen meegemaakt hebben. Wij vinden deskundigheid naast betrokkenheid van groot belang voor onze vrijwilligers om effectief te kunnen functioneren.

Vrijwilligers &

Werkwijze

Eerste stap is het werven van een vrijwilliger. Via de ondernomen activiteiten, mond-tot-mond reclame of via kennissen zijn er altijd mensen die kennis maken met SEMA. SEMA probeert deze mensen als vrijwilliger voor zich te winnen door hen thuis te bezoeken, uit te nodigen voor bijeenkomsten. Het belang van vrijwilligerswerk en zich inzetten voor de samenleving wordt op deze manier onder de aandacht gebracht.
Tweede stap is om de mensen die ‘geworven’ zijn via een kadertraining, het kader van SEMA eigen te laten maken. Op deze manier hoopt SEMA dat de ‘geworven individu’ bewust wordt van de vrijwillige inzet voor de samenleving en zich wil inzetten voor de activiteiten die volgens de doelen van SEMA ondernomen worden.
Derde stap is om de geworven vrijwilliger actief te laten worden door zelfdeelname aan activiteiten.
Zo’n manier van werken beloont, want SEMA heeft veel vrijwilligers geworven die zich inzetten voor de doelen van SEMA. Hoe langer een vrijwilliger bij SEMA actief is hoe meer competenties deze vrijwilliger eigen maakt. Op zijn beurt betekent dit dat de vrijwilliger meer kwalitatief bezig zal zijn.

  • 2014

    Harmonie van Nederland

  • 2016

    Krachttour vrouwen Nijmegen-Zuid

  • 2017

    Kunst van het samenleving

Stichting Sema

Sema ziet zichzelf na 10 jaar als een belangrijke actor in de vorming van een harmonieuze samenleving. Een organisatie die van meerwaarde zal zijn en waar vanuit de Gemeente en Nijmeegse gemeenschap behoefte voor is om de handen mee ineen te slaan.

Veelgestelde vragen

Sema is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, die zich voornamelijk bezighoudt met onderwijsondersteunende en opvoedkundige begeleiding aan de scholieren/studenten en de ouders hiervan. Onze activiteiten worden voornamelijk georganiseerd en uitgevoerd door HBO- en WO- studenten en afgestudeerden die bekend zijn en affiniteit hebben met de doelgroepen. Deze zelfde benadering passen wij ook toe op onze sociale en culturele activiteiten.

Bezoek onze projecten pagina om alles te weten te komen over de projecten die stichting SEMA uitvoert of aan deelneemt/heeft deelgenomen.

Stichting SEMA heeft een ANBI-status; dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info: www.belastingdienst.nl. Het hebben van een ANBI-status heeft als voordeel voor de donateurs dat giften in zekere maten aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Bezoek onze contact pagina om de contactformulier in te vullen.

Bezoekadres: Zijpendaalstraat 3, 6535 PS Nijmegen

Mailadres: info@stichtingsema.nl

Het bestuur

De bestuurlijke inrichting van Sema volgt het model met een bestuur in de zin der wet met een executief bestuur. Het bestuur is aansprakelijk voor de activiteiten en dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat uit de volgende drie functionarissen:

M. Aydin

Secretaris

Verstuurt en archieveert brieven. Stelt verslagen en notulen op.

E. Yilmaz

Voorzitter

Leidt en vertegenwoordigt het bestuur. Plant en leidt vergaderingen.

A. Aksoy

Penningmeester

Houd financiële stukken bij, verricht betalingen en stelt jaarrekening op.