Stichting Educatief en Cultureel Centrum Maasland(SEMA)
Zijpendaalstraat 3, 6535 PS, Nijmegen
RSIN 810323965
KvK 41261054

 

IBAN NL45 RABO 0127 9385 59
BIC RABONL2U

 

Stichting SEMA heeft een ANBI-status; dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info: www.belastingdienst.nl

 

Bestuur

Voorzitter
De heer E. Yilmaz
Secretaris
De heer M. Aydin
Penningmeester
De heer A. Aksoy
Documenten
Inhoudelijke en Financieel Jaarverslag