0 Comment

Taalcursussen

Naarmate de wereld kleiner wordt, worden internationale contacten intensiever. Sema wilt hierop inspelen door taalcursussen aan te bieden voor geïnteresseerden. Het streven is om op een geheel eigen manier te taal eigen te maken. Denk hierbij aan excursies gericht op het beter leren van desbetreffende taal. Turks, Nederlands en Engels zullen in eerste instantie onze voorkeur krijgen. Bij de vorming van groepen zullen wij onderscheid maken naar niveau. De lessen zullen bij voldoende animo gerealiseerd worden.