Om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze vrijwilligers en andere betrokken hebben wij diverse excursies in onze activiteitenprogramma opgenomen. Deze excursies zullen nationaal en internationaal plaatsvinden. Naast het leren van diverse culturen dragen deze excursies eveneens bij een de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen.
Lees verder..
Gedurende het programmajaar van Sema zullen wij ernaar trachten om te werken aan de competenties en vaardigheden van onze vrijwilligers en betrokkenen. Op deze manier willen wij hen meer zelfstandigheid bieden. Te denken valt aan: sollicitatietraining, Ebru-cursussen, kunstworkshops en muziekworkshops. Denk hierbij aan het bespelen van een instrument zoals de rietfluitinstrument Ney. Het streven is
Lees verder..
Naarmate de wereld kleiner wordt, worden internationale contacten intensiever. Sema wilt hierop inspelen door taalcursussen aan te bieden voor geïnteresseerden. Het streven is om op een geheel eigen manier te taal eigen te maken. Denk hierbij aan excursies gericht op het beter leren van desbetreffende taal. Turks, Nederlands en Engels zullen in eerste instantie onze voorkeur krijgen. Bij de vorming van groepen zullen wij onderscheid maken naar niveau. De lessen zullen bij voldoende animo gerealiseerd worden.
Lees verder..
0 Comment
Sema is van mening dat de bevolking bewust met worden van de ontwikkeling in de wereld. Vandaag de dag heerst er een negatieve sfeer in de wereld en dit heeft helaas het gevolg dat wij steeds afstand nemen van elkaar. Door het organiseren van seminars met maatschappelijke en sociale thema’s zoals: opvoeding, onderwijs, gezondheid, actief burgerschap, cultuur en samenleving willen wij ervoor zorgen dat de bevolking bewuster wordt over deze thema’s. Tijdens deze seminars laten wij professionals aan het woord over thema’s die op dat moment actueel zijn.
Lees verder..